Voor vragen bel: 06 160 290 91

  • “Samen werken aan een optimale ontwikkeling voor ieder kind”

Werkwijze

In een eerste gesprek maak ik vrijblijvend graag met u de vraag concreet. Gebaseerd op de gewenste situatie stellen we samen het doel van de begeleiding vast en doe ik u een voorstel voor de te volgen werkwijze.

U ontvangt daarna een heldere offerte van Witteveen Onderwijsadvies met een beschrijving van de gewenste opbrengsten, de werkwijze, de planning en de kosten. Daarin worden ook de momenten opgenomen waarop de opdrachtgever geïnformeerd wordt over de voortgang van het begeleidingsproces. Het traject wordt afgesloten met een gezamenlijke evaluatie.

Uitgangspunt bij de begeleiding is dat de leerkracht als een competente professional wordt gezien. In de gesprekken sluit ik steeds aan bij de sterke kanten van de leerkracht. We kijken naar wat hij/zij al goed kan en bespreken daarna samen de mogelijkheden voor een volgende stap. De inbreng van de leerkracht staat daarbij centraal. Witteveen Onderwijsadvies geeft steeds concrete handvatten en tips, zodat de leerkracht er ook direct mee aan de slag kan.

In overleg met de opdrachtgever en leerkracht kan ik tijdens de observaties video-opnames maken en die inzetten voor de begeleiding. Film is een krachtig middel en werkt veelal versnellend op het bereiken van resultaat.


Samenwerking

Witteveen Onderwijsadvies werkt samen met verschillende (kleine) onderwijsadviesbureaus in de regio. Mocht er tijdens de opdracht behoefte zijn aan een specifieke, andersoortige expertise, dan kan ik desgewenst bemiddelen bij het inschakelen van een deskundige specialist uit mijn netwerk.