Voor vragen bel: 06 160 290 91

  • “Beleid is een zaak van het hele team”

Teambegeleiding

Ik begeleid en/of coach o.a.:

    Teams die de opbrengst van het zelfstandig werken willen vergroten;
    Teams die effectiever instructie willen geven;
    Teams die op een school werken met een specifiek schoolconcept.


Witteveen Onderwijsadvies helpt het team de beschikbare lestijd goed te benutten. Bijzondere schoolconcepten en combinatieklassen vragen daarbij specifieke aandacht. Ook daarbij kan ik deskundige ondersteuning bieden.

  • Zelfstandig werken door de leerlingen is een belangrijk middel om tijd te creëren voor alle begeleiding en instructie die nodig is. Daarnaast dient het een pedagogisch doel: de kinderen zelfstandig maken en elkaar laten/leren helpen. Elke school doet wel aan een vorm van zelfstandig werken. Afspraken in het team t.a.v. zelfstandig werken zijn noodzakelijk om dit goed en effectief te laten verlopen. Een voorbeeld van een werkwijze hiervoor is het GIP-model. Witteveen Onderwijsadvies helpt u aan een hoger rendement van de tijd die besteed wordt aan het zelfstandig werken in de groep. Naast het verbeteren van afspraken en inhoud help ik leerkrachten bij het ontwikkelen van de noodzakelijke leerkrachtvaardigheden.
     
  • Door het geven van goede en effectieve instructies bespaart de leerkracht kostbare tijd en wordt het rendement van de les aanzienlijk verhoogd.Ook wanneer in de gebruikte methodes het Directe Instructiemodel al wordt gehanteerd, kan daar vaak nog een kwaliteitsslag in gemaakt worden. Met de begeleiding van Witteveen Onderwijsadvies heeft een team het geven van een effectieve instructie snel in de vingers.
     
  • Specifieke schoolconcepten als OGO, EGO, Jenaplan stellen extra eisen aan de kwaliteiten van leerkrachten: zij moeten het allemaal maar doen!  Ik heb veel ervaring met de implementatie en kwaliteitsbewaking van deze onderwijsvormen en help leerkrachten aan de tools om binnen de kaders van het onderwijsconcept goed onderwijs te geven.