Voor vragen bel: 06 160 290 91

  • "Leren bestaat uit meer dan het verwerven van kennis"

Referenties

"Ik wil je bedanken voor de hulp, begeleiding en jouw steun! `t Was niet gemakkelijk, maar `t was een hele goede evaluatie en afsluiting van het traject. Ik ga het schooljaar positief afsluiten, mede dankzij jou!"

Leerkracht na coachingstraject
                                                                                                                                         

                                                                                                      "Organisatie is zeer te spreken over de op maat geleverde begeleiding en inbreng van Anke. Bedankt voor de prettige samenwerking!!"

Bovenschools directeur basisonderwijs  

                            "De bijeenkomsten van afgelopen jaar zijn zeer goed bevallen; inhoudelijk goed en qua ondersteuning helemaal op maat."

IB-er 
                                                       

                                                                   "In de afgelopen twee jaar heb je me de nodige ondersteuning en tips gegeven en.... daar was ik altijd blij mee.
Anke, bedankt voor jouw bijdrage in mijn ontwikkeling!"

Teamleidster peuterspeelzaal
                      

"De opbouw was logisch en overzichtelijk en de eigen beleving bij deze werkwijze was heel  goed! Zelf opdrachten doen met coöperatieve werkvormen gaf diepgang. En nu verder!"

Team na training coöperatief leren
    

                                                        "De bijeenkomsten met Anke Witteveen waren inspirerend en hebben ons geïnspireerd om anders om te gaan met het aanbieden van prentenboeken en taalactivering."

Coördinator onderbouw