Voor vragen bel: 06 160 290 91

  • ”Goed onderwijs staat en valt met de kwaliteit van de leerkracht!”

Coaching en begeleiding van de leerkracht

Ik begeleid en/of coach o.a.:

    Leerkrachten die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen;
    Beginnende leerkrachten;
    Leerkrachten die moeite hebben met een combinatiegroep.


Witteveen Onderwijsadvies richt zich vooral op de leerkracht. Goed onderwijs staat en valt immers met de kwaliteit van degene die het onderwijs geeft. Een goede leerkracht biedt pedagogische ondersteuning, beschikt over een goede vakinhoudelijke en didactische kennis, heeft goede instructie- en interactievaardigheden en realiseert een soepele organisatie in de klas.

Soms dreigen leerkrachten uit te vallen, ook al hebben ze jarenlange ervaring en hebben ze altijd prima gefunctioneerd. Een lastige groep, een combinatieklas, veel externe taken, door allerlei oorzaken kunnen mensen toch vastlopen. 

  • ​​Van belang is dat organisatie en klassenmanagement goed op orde zijn. Door begeleiding op maat en coaching op de werkvloer kan ik leerkrachten in korte tijd leren greep te houden op de effectiviteit van hun organisatie en klassenmanagement. Ook in de meer complexe situatie van een combinatieklas. Pas als onderwijsgevenden deze vaardigheden goed beheersen en toepassen, kunnen zij toekomen aan bij voorbeeld differentiatie, opbrengstgericht werken, werken met groepsplannen, coöperatief leren.
  • Een goede instructie is noodzakelijk voor de effectiviteit van het onderwijs. Dit geldt zeker ook in de combinatieklas. Wanneer de kinderen de lesstof sneller en beter begrijpen, voelen ze zich competenter bij het verwerken van de stof en hebben ze de leerkracht minder nodig. Door de begeleiding van Witteveen Onderwijsadvies leren leerkrachten het Directe Instructiemodel interactief en gedifferentieerd toe te passen (IGDI-model).

Witteveen Onderwijsadvies kan in korte tijd leerkrachten helpen hun vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren. Niet alleen voor de betreffende leerkracht is het fijn als hij/ zij weer goed kan functioneren, ook voor de kinderen, de school en het bestuur. Vaak kan door een intensieve, korte begeleiding een pijnlijk en moeizaam exit-traject voorkomen worden.