Voor vragen bel: 06 160 290 91

  • "Elk kind heeft recht op een goede juf of meester"

Visie/missie

Hoewel elke leerkracht het beste uit kinderen wil halen, valt dat in de huidige tijd niet altijd mee. Klassen worden weer groter, de samenstelling van de groepen wordt complexer, de administratie neemt alleen maar toe. Ook door Passend Onderwijs wordt steeds meer van leerkrachten gevraagd. Hoe kun je onder deze omstandigheden toch goed onderwijs verzorgen?

Ik heb veel ervaring in het onderwijsgevenden leren omgaan met deze problematieken in de praktijk. Daarbij geloof ik erg in de kracht van de leerkracht. Met Witteveen Onderwijsadvies streef ik ernaar leerkrachten optimaal toe te rusten met de noodzakelijke kennis en vaardigheden.