Voor vragen bel: 06 160 290 91

  • ”Goed klassenmanagement is bepalend voor een rustige werksfeer in de klas en het efficiënt benutten van tijd”

Expertise

Gedurende de 20 jaar die ik als onderwijsadviseur bij grotere onderwijsadviesbureaus werkzaam ben geweest, heb ik mij bekwaamd in allerlei aspecten van het onderwijs. Een greep:

  • Invoering 1-zorgroute/ Handelingsgericht Werken;
  • Van zelfstandig verwerken naar zelfstandig leren;
  • Coöperatief leren/ meervoudige intelligenties;
  • De organisatie in combinatieklassen;
  • Onderwijs aan het jonge kind/ VVE;
  • Begeleiding/coachen van (nieuwe) leerkrachten/leidsters/pedagogisch medewerkers;
  • Adaptief onderwijs, Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Ervaringsgericht Onderwijs en Jenaplanonderwijs;
  • Sparring partner zijn voor directeuren van basisscholen, managers van peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven.

Bij de coaching/begeleiding van leerkrachten richt ik mij niet alleen op verbetering van hun vaardigheden. Een effectieve leerkracht moet bekend zijn met de factoren van effectief onderwijs, maar is zeker ook pedagogisch onderlegd, heeft vakinhoudelijke en didactische kennis, kan toetsgegevens interpreteren en weet welke interventies van belang zijn voor risicoleerlingen.