Voor vragen bel: 06 160 290 91

Coaching in de klas

Teambegeleiding

Het jonge kind

Onderwijscoaching en begeleiding door Anke Witteveen

Met Witteveen Onderwijsadvies richt ik mij als onderwijsadviseur op het primaire proces in het basisonderwijs. De leerkracht in zijn/haar onderwijspraktijk staat daarbij voor mij centraal; bij een goede leerkracht zullen kinderen zich op school optimaal kunnen ontwikkelen.

Witteveen Onderwijsadvies biedt begeleiding op maat en coaching op de werkvloer, waardoor leerkrachten in korte tijd (weer) greep krijgen op hun handelen in de klas en daarmee de kwaliteit van hun onderwijs aanzienlijk verbeteren. Daarbij maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring als senior onderwijsadviseur bij meerdere onderwijsadviesbureaus.

Wie kunnen zoal door Witteveen Onderwijsadvies begeleid of gecoacht worden?

  • Leerkrachten die vastlopen of dreigen vast te lopen;
  • Beginnende leerkrachten;
  • Leerkrachten/teams die de opbrengst van het zelfstandig werken willen vergroten;
  • Leerkrachten/teams die effectiever instructie willen geven;
  • Leerkrachten die met weinig kleuterervaring een kleutergroep krijgen;
  • Kleuterleerkrachten die het lastig vinden opbrengstgericht werken te combineren met spelend leren;
  • Leerkrachten die moeite hebben met de organisatie in een combinatiegroep;
  • Leerkrachten die op een school werken met een specifiek schoolconcept.

CRKBO-registratie

Witteveen Onderwijsadvies voldoet aan de Kwaliteitscode voor zowel Docenten als voor Opleidingsinstituten en is geregistreerd bij het CRKBO.